Reklamační podmínky

REKLAMAČNÍ ŘÁD


Případná reklamace zboží se uplatňuje na adrese sídla firmy DAVÍDEK s.r.o., Horská 144, 541 02 Trutnov a řídí se dle ustanovení zák.č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku.